VERTROUWENSPERSOON

Vertrouwenspersoon/Aanspreekpunt Integriteit (API)


Spreken over grensoverschrijdend gedrag -zoals pesten, discriminatie, of misbruik dat je zelf hebt meegemaakt of meemaakt- is niet eenvoudig. Maar als je wil, is er altijd iemand die wil luisteren en helpen.


Bij ANWW willen we zorgen voor een veilige sportomgeving en daarom hebben we een onafhankelijk Aanspreekpunt Integriteit (API) aangesteld, zoals voorzien door Sport Vlaanderen.


De API is een onafhankelijke vertrouwenspersoon met een duidelijk mandaat om gevallen van grensoverschrijdend gedrag te registreren en van daaruit maatregelen te nemen. De API luistert naar je vraag of verhaal, behandelt je melding in alle vertrouwen en verwijst door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen.


Je kan er terecht als sporter, partner, ouder, begeleider of andere betrokkene met een vraag, een vermoeden of een klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit.


Binnen ANWW zal onze secretaris Griet Albrechts deze functie opnemen. Je kan haar bereiken op het nummer +32 476 89 22 67 of via e-mail op griet.albrechts@gmail.com.


Let op: je kan ook altijd terecht bij je gebruikelijke vertrouwenspersoon binnen de club of bij de API van onze federatie NELOS. Dat is Eric Sels, die ook ombudsman is van NELOS. Hem kan je bereiken via e-mail op ombudsman@nelos.be